+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.
+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.

“A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerősebb nevelőeszköze.”
Szent-Györgyi Albert

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató

Az iskola neve:

Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium

Címe: 1096 Budapest Telepy u.17.

OM azonosítója: 035283

Telefonszáma: +36-1-2161214

Honlap: www.www.sportsuli.hu

Iskolánk igazgatója: Lauth Gábor

A beiskolázásért felelős és elérhetősége:

Jezerniczky András, e-mail: jezerniczkya@gmail.com

Az iskola megközelíthető:

 • M3 metróval (Nagyvárad téri megálló)

 • 24-es villamossal (Balázs B. utcai megálló)

A 2020/2021 tanévre meghirdetett tanulmányi területek és jellemzőik:

0001-es tanulmányi terület:

Általános gimnáziumi tagozat, rendvédelmi irányultság.

4 évfolyamos; az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv vagy az angol nyelv

A nyelvi csoportokba sorolás a jelentkezések figyelembe vételével a nevelőtestület hatáskörébe tartozik.

A 9-10.évfolyamon speciális társadalomismeret, a 11-12. évfolyamon belügyi rendészeti ismeretek tantárgy tanítása.

A tanulmányi területre való felvételi kérelem elbírálásakor figyelembe vesszük:

 1. Külső jelentkező esetén

 • tanulmányi eredmény: 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv és irodalom, matematika történelem és idegen nyelv osztályzatok (maximum 50 felvételi pont) (ha a tanuló sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzd és valamely tantárgyból mentesítve lett az értékelés alól, úgy a pontszám a többi osztályzatból arányosan felszorozva számítandó)

 • központi írásbeli vizsga eredményeit magyar nyelvből és matematikából (tárgyanként maximum 25 felvételi pont, melyet a vizsgán szerzett eredmény felezésével kapunk, tört érték esetén felfelé kerekítve)

 • A központi írásbeli vizsgán vizsgatárgyakként minimum 12 pontot kell elérni a jelentkezőknek. Aki ezt nem éri el, felvételre nem kerülhet.

 1. Saját tanuló esetén

A 8. osztályt eredményesen elvégzett tanulóink tanulói jogviszonya az alábbi feltételekkel folyamatos, ha felvételüket kérik:

– ha a 7.év végi és 8.félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatok átlaga legalább 3,50, valamint a magatartás osztályzatok mindegyike legalább jó,

– és ha a 7.év végi és 8.félévi magyar nyelv, matematika osztályzatok átlaga legalább 3,5.

A sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó értékelési szabályok:

Ha a tanuló sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzd és szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó javaslata alapján mentesítve lett valamely írásbeli vizsga értékelése alól, úgy felvételi pontszámát a másik írásbeli vizsgán elért eredménye, illetve mindkét írásbeli vizsga értékelése alóli mentesítés esetén a tanulmányi eredmény kétszerese adja.

Azonos felvételi pontszám esetén a rangsorolásnál az alábbi szempontok döntenek:

 1. a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű -e

 2. a tanuló a IX. kerületben lakik -e

 3. a tanulónak jár –e testvére az iskolába

 4. a szülő a IX. kerületben dolgozik –e

 5. az írásbeli vizsga eredménye kinek jobb

0002-es tanulmányi terület:

Köznevelési típusú sportiskolai képzés
4 évfolyamos, testnevelési tanulmányi terület; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv, vagy a német nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv vagy az angol nyelv

A nyelvi csoportokba sorolás a jelentkezések figyelembe vételével a nevelőtestület hatáskörébe tartozik.

A tanulmányi területre való felvételi kérelem elbírálásakor figyelembe vesszük:

 1. Külső jelentkező esetén

 • sportegészségügyi alkalmassági igazolás (érvényes sportorvosi igazolás másolata) és fizikai képességfelmérés (eredménye lehet: megfelelt vagy nem megfelelt; nem megfelelt minősítés esetén a tanuló a rangsorban az elutasítottak közt szerepel) szükséges

 • tanulmányi eredmény: 7.év végi és 8.félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatok (maximum 50 felvételi pont) (ha a tanuló sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzd és valamely tantárgyból mentesítve lett az értékelés alól, úgy a pontszám a többi osztályzatból arányosan felszorozva számítandó)

 • központi írásbeli vizsga eredményeit magyar nyelvből és matematikából (tárgyanként maximum 25 felvételi pont, melyet a vizsgán szerzett eredmény felezésével kapunk, tört érték esetén felfelé kerekítve)

 • A központi írásbeli vizsgán vizsgatárgyakként minimum 12 pontot kell elérni a jelentkezőknek. Aki ezt nem éri el, felvételre nem kerülhet.

 • sportlap szükséges (a sportlap az iskola honlapjáról letölthető)

 1. Saját tanuló esetén

A 8. osztályt eredményesen elvégzett tanulóink tanulói jogviszonya az alábbi feltételekkel folyamatos, ha felvételüket kérik:

– ha a 7.év végi és 8.félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatok átlaga legalább 3,50, valamint a magatartás osztályzatok mindegyike legalább jó,

– és ha a 7.év végi és 8.félévi magyar nyelv, matematika osztályzatok átlaga legalább 3,5.

– alkalmassági vizsga: sportorvosi, illetve háziorvosi igazolás és fizikai képességfelmérés (eredménye lehet: megfelelt vagy nem megfelelt; nem megfelelt minősítés esetén a tanuló a rangsorban az elutasítottak közt szerepel)

A sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó értékelési szabályok:

Ha a tanuló sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzd és szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó javaslata alapján mentesítve lett valamely írásbeli vizsga értékelése alól, úgy felvételi pontszámát a másik írásbeli vizsgán elért eredménye, illetve mindkét írásbeli vizsga értékelés alóli mentesítés esetén a tanulmányi eredmény kétszerese adja.

Azonos felvételi pontszám esetén a rangsorolásnál az alábbi szempontok döntenek:

1. a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű -e

2. a tanuló a IX.kerületben lakik -e

3. a tanulónak jár –e testvére az iskolába

4. a szülő a IX.kerületben dolgozik –e

5. a 7.év végi és 8.félévi idegen nyelv osztályzatok átlaga kinek jobb

Fizikai képességszint mérése:

 1. Medicinlabda dobása fej fölött hátra (lányok 3kg, fiúk 4kg)

 2. Helyből távolugrás

 3. Kötélmászás, fiúknak függeszkedés

 4. Ingafutás

 5. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás

6. Hasizom felmérés

0003-as tanulmányi terület:
Akadémiai osztály.

Az FTC szakosztályaiban sportolók, illetve egyéb válogatott, Heraklész-, vagy Olimpiai Reménységek programban részt vevő sportolók számára.

4 évfolyamos, köznevelési típusú sportiskolai tanterv; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv;

A nyelvi csoportokba sorolás a jelentkezések figyelembe vételével a nevelőtestület hatáskörébe tartozik.

A tanulmányi területre való felvételi kérelem elbírálásakor figyelembe vesszük:

 • sportegészségügyi alkalmassági igazolás (érvényes sportorvosi igazolás másolata) és fizikai képességfelmérés (eredménye lehet: megfelelt vagy nem megfelelt; nem megfelelt minősítés esetén a tanuló a rangsorban az elutasítottak közt szerepel) szükséges

 • tanulmányi eredmény: 7.év végi és 8.félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatok (maximum 50 felvételi pont) (ha a tanuló sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzd és valamely tantárgyból mentesítve lett az értékelés alól, úgy a pontszám a többi osztályzatból arányosan felszorozva számítandó)

 • A központi írásbeli vizsgán vizsgatárgyanként minimum 12 pontot kell elérni a jelentkezőknek. Aki ezt nem éri el, felvételre nem kerülhet.

 • a tanuló az FTC megfelelő szakosztályának, illetve válogatott kerettagság esetén a szakszövetség ajánlásával rendelkezik

Fizikai képességszint mérése:

1.Medicinlabda dobása fej fölött hátra (lányok 3kg, fiúk 4kg)

 1. Helyből távolugrás

 2. Kötélmászás, fiúknak függeszkedés

 3. Ingafutás

 4. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás

 5. Hasizom felmérés

Határidők és időpontok a felvételi eljárásban

Az egységes írásbeli felvételire való jelentkezés határideje:2020.12.04. Jelentkezni az erre a célra szolgáló jelentkezési lapon lehet, a jelentkezési lapot abban az intézményben kell leadni, amelyben a tanuló a feladatlapot meg szeretné írni. A vizsga iskolánkban megírható. Kérjük a tisztelt Szülőket, amennyiben gyermekük sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a szakszolgálat szakvéleményét a jelentkezési laphoz csatolják, hogy a 2011.évi CXC törvény 51.§ (5) bekezdése szerint biztosítani tudjuk az esélyegyenlőséget.

Az egységes írásbeli felvételi időpontja: 2021.01.23. 10:00 óra

A pótló írásbeli felvételi időpontja: 2021.01.28. 14:00 óra (azok számára, akik az első vizsgán nekik fel nem róható okból nem tudtak megjelenni)

A 02-es és 03-as tanulmányi területre jelentkezők fizikai képességmérésének időpontja: 2021.03.02. és 2021.03.04. 13:00 óra.

A fizikai képességmérésre előzetes beosztás készül. Mindenki legyen szíves bejelentkezni a +36-1-216-1214-es központi telefonszámon!

Közelgő események

 1. Őszi szünet

  október 29. - november 6.
 2. Téli szünet

  2022.12.22. - 2023.01.02.
 3. Tavaszi szünet

  2023.04.06. - 2023.04.11.
 4. Tanköteles tanulók beíratása

  2023.04.20. - 2023.04.21.