+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.
+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.

“A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerősebb nevelőeszköze.”
Szent-Györgyi Albert

Következő szünidő:

Ebédbefizetés határideje:

Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium

TÁJÉKOZTATÓ

Óvodából iskolába

Köztudott, hogy a 6-7 éves gyermek életében óriási fordulatot jelent, hogy iskolába kerül. Nem csoda, hiszen gyökeresen megváltozik, átalakul az élete. A megszokott bioritmusa, napirendje felbomlik. Kötelességei, feladatai lesznek, lerövidül a játékra szánt idő, s ráadásul teljesen új közeg, idegen felnőttek, gyermekek, veszik körül. Megváltoznak a családban is a feléje irányuló elvárások.

Éppen ezért, olyan iskolai légkör kialakítására törekszünk, ahol az elsős gyermekek fokozatosan szokhatnak hozzá az iskolás élethez, munkához, ahol jól érzik magukat. Ennek megvalósulásához a legfontosabb a szorongásmentes, bizalom teli, biztonságot nyújtó légkör, amelyben az ismeretszerzés nem kényszer, hanem örömforrás.

A termek kialakításánál, berendezésénél is figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat: helyet kapnak az oviban már jól megszokott játékok, a mesesarok –pihenőkuckó, és a kiscsoportos foglalkozásra alkalmas tanulószigetek.

Az ovi-suli átmenet nehézségeinek csökkentésére a következőket alkalmazzuk iskolánkban:

  • a képességek fejlettségi állapotának feltérképezése
  • a gyerekek közötti differenciák figyelembevétele
  • egyénre szabott, differenciált minőségi oktatás
  • elfogadó, segítő, együttműködő szemlélet
  • állandó motiváció, játékosság az órákba építve
  • személyes kapcsolattartás az óvoda-iskola között
  • szülőkkel való napi kapcsolattartás
  • sikerélményhez juttatás, pozitív értékelés
  • szöveges értékelés (negyedéves, féléves)

Oktató-nevelő munkánk célja, hogy a gyermekek szívesen járjanak iskolánkba, a tudásnak értéke legyen, s nyitott, érdeklődő, testileg – lelkileg egészséges fiatalok kerüljenek ki. Folyamatosan segítjük a tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatását. Gyermekeinket kreativitásra, önállóságra, reális önértékelésre neveljük!

Sok-sok játékkal, képesség- és készségfejlesztéssel alapozzuk meg elsőben az olvasás, írás tanulását. Késleltetetten tanulják a gyerekek az olvasást, ez azt jelenti, hogy egy hosszú előkészítő időszak után október környékén kezdik a betűtanulást. Természetesen, aki tud már olvasni, az neki való feladatokat kap. A matematika tanulásánál is tevékenységekkel: kirakással, mozgással, megformázással, leszámolással, kopogással és mindenféle érzékszervi tapasztalással megerősítve alapozzuk meg a számfogalmat, a műveleteket. A kézművesedés, a rajzolás, mozgásos játékok a tanulás fontos részei.

Ferencvárosi Sportiskola

Legfrissebb híreink

Kedves Szülők és leendő FSI-s Elsősök!

Amennyiben szeretné, hogy gyermeke az ország harmadik legjobb sportiskolájának tanulója legyen, nézze meg kisfilmünket és jelentkezzen a Ferencvárosi Sport Általános Iskola elsős osztályába!

Tájékoztató az elsősök szüleinek!

Kedves Szülők! Ezúton szeretnénk néhány fontos információt megosztani a 2022/2023-as tanév kezdésével kapcsolatban. Az első tanítási nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 8:00 Szükséges eszközök listája 1.osztályban: 1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések: 12 db-os színes...
Bővebben

2022. júniusi ebédbefizetés

  2022. júniusi ebédbefizetés Az átutalás és bankfiókban történő befizetés utolsó napja: 2022. május 24. 10401196-00029011-00000003 Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ. Közleményben kérem, szíveskedjen feltüntetni a gyermek nevét, osztályát, az iskola nevét (pl. FSI) és a befizetett...
Bővebben

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ ( 1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az  intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik...
Bővebben

Óvodából iskolába

Köztudott, hogy a 6-7 éves gyermek életében óriási fordulatot jelent, hogy iskolába kerül. Nem csoda, hiszen gyökeresen megváltozik, átalakul az élete. A megszokott bioritmusa, napirendje felbomlik. Kötelességei, feladatai lesznek, lerövidül a játékra szánt idő, s...
Bővebben

Augusztusi ügyelet – étkezés

Augusztusi ügyelet Tájékoztatom, hogy az iskola 08.23-08.31-ig (7 napra) ügyeletet tart. Aki szeretné igénybe venni, szíveskedjen az étkezés díját átutalni vagy K&H bankfiókban befizetni a következő bankszámlaszámra: 10401196-00029011-00000003 Számlatulajdonos: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ.  Közleménybe kérem feltűntetni a gyermek nevét...
Bővebben
Iskolánk támogatói

Pályázatok