+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.
+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.

“A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerősebb nevelőeszköze.”
Szent-Györgyi Albert

Felvételi tájékoztató 2022/2023

Felvételi tájékoztató

Az iskola neve:

Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium

Címe: 1096 Budapest Telepy u.17.

OM azonosítója: 035283

Telefonszáma: +36-1-2161214

Honlap: www.www.sportsuli.hu

Iskolánk igazgatója: Lauth Gábor

A beiskolázásért felelős és elérhetősége:

Jezerniczky András, e-mail: jezerniczkya@gmail.com

Az iskola megközelíthető:

 • M3 metróval (Nagyvárad téri megálló)

 • 24-es villamossal (Balázs B. utcai megálló)

A 2022/2023 tanévre meghirdetett tanulmányi területek és jellemzőik:

0001-es tanulmányi terület:

Általános gimnáziumi tagozat, rendvédelmi irányultság. 

4 évfolyamos; az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv vagy az angol nyelv

A nyelvi csoportokba sorolás a jelentkezések figyelembe vételével a nevelőtestület hatáskörébe tartozik.

A 9-10.évfolyamon speciális társadalomismeret, a 11-12. évfolyamon belügyi rendészeti ismeretek tantárgy tanítása.

A tanulmányi területre való felvételi kérelem elbírálásakor figyelembe vesszük:

 1. Külső jelentkező esetén

 • tanulmányi eredmény: 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv és irodalom, matematika történelem és idegen nyelv osztályzatok (maximum 50 felvételi pont) (ha a tanuló sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzd és valamely tantárgyból mentesítve lett az értékelés alól, úgy a pontszám a többi osztályzatból arányosan felszorozva számítandó)

 • központi írásbeli vizsga eredményeit magyar nyelvből és matematikából (tárgyanként maximum 25 felvételi pont, melyet a vizsgán szerzett eredmény felezésével kapunk, tört érték esetén felfelé kerekítve)

 • A központi írásbeli vizsgán vizsgatárgyakként minimum 12 pontot kell elérni a jelentkezőknek. Aki ezt nem éri el, felvételre nem kerülhet.

  Fizikai képesség felmérés (a testnevelés alkalmassági vizsga általános képességfelmérésrésze):

  megfelelt, ha eredménye legalább 50%.-os.

  nem felelt meg, ha eredménye 50%. alatti.

   

 1. Saját tanuló esetén

A 8. osztályt eredményesen elvégzett tanulóink tanulói jogviszonya az alábbi feltételekkel folyamatos, ha felvételüket kérik:

 • ha a 7.év végi és 8.félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatok átlaga legalább 3,50, valamint a magatartás osztályzatok mindegyike legalább jó,
 • és ha a 7.év végi és 8.félévi magyar nyelv, matematika osztályzatok átlaga legalább 3,5.
  Fizikai képesség felmérés (a testnevelés alkalmassági vizsga általános képességfelmérésrésze):megfelelt, ha eredménye legalább 50%.-os.nem felelt meg, ha eredménye 50%. alatti.

A sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó értékelési szabályok:

Ha a tanuló sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzd és szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó javaslata alapján mentesítve lett valamely írásbeli vizsga értékelése alól, úgy felvételi pontszámát a másik írásbeli vizsgán elért eredménye, illetve mindkét írásbeli vizsga értékelése alóli mentesítés esetén a tanulmányi eredmény kétszerese adja.

Azonos felvételi pontszám esetén a rangsorolásnál az alábbi szempontok döntenek:

 1. a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű -e

 2. a tanuló a IX. kerületben lakik -e

 3. a tanulónak jár –e testvére az iskolába

 4. a szülő a IX. kerületben dolgozik –e

 5. az írásbeli vizsga eredménye kinek jobb

0002-es tanulmányi terület:

Köznevelési típusú sportiskolai képzés

4 évfolyamos, testnevelési tanulmányi terület; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv, vagy a német nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv vagy az angol nyelv

A nyelvi csoportokba sorolás a jelentkezések figyelembe vételével a nevelőtestület hatáskörébe tartozik.

A tanulmányi területre való felvételi kérelem elbírálásakor figyelembe vesszük:

 1. Külső jelentkező esetén

 • sportegészségügyi alkalmassági igazolás (érvényes sportorvosi igazolás másolata) és fizikai képességfelmérés (eredménye lehet: megfelelt vagy nem megfelelt; nem megfelelt minősítés esetén a tanuló a rangsorban az elutasítottak közt szerepel) szükséges

 • tanulmányi eredmény: 7.év végi és 8.félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatok (ha a tanuló sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzd és valamely tantárgyból mentesítve lett az értékelés alól, úgy a pontszám a többi osztályzatból arányosan felszorozva számítandó)

 • központi írásbeli vizsga eredményeit magyar nyelvből és matematikából

 • A központi írásbeli vizsgán vizsgatárgyakként minimum 12 pontot kell elérni a jelentkezőknek. Aki ezt nem éri el, felvételre nem kerülhet.

 • sportlap szükséges (a sportlap az iskola honlapjáról letölthető)

 • szóbeli elbeszélgetés
 1. Saját tanuló esetén

A 8. osztályt eredményesen elvégzett tanulóink tanulói jogviszonya az alábbi feltételekkel folyamatos, ha felvételüket kérik:

ha a 7.év végi és 8.félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatok átlaga legalább 3,50, valamint a magatartás osztályzatok mindegyike legalább jó,

és ha a 7.év végi és 8.félévi magyar nyelv, matematika osztályzatok átlaga legalább 3,5.

alkalmassági vizsga: sportorvosi, illetve háziorvosi igazolás és fizikai képességfelmérés (eredménye lehet: megfelelt vagy nem megfelelt; nem megfelelt minősítés esetén a tanuló a rangsorban az elutasítottak közt szerepel)

A sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó értékelési szabályok:

Ha a tanuló sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzd és szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó javaslata alapján mentesítve lett valamely írásbeli vizsga értékelése alól, úgy felvételi pontszámát a másik írásbeli vizsgán elért eredmény kétszerese adja, illetve mindkét írásbeli vizsga értékelés alóli mentesítés esetén a felvételi pontszámot a tanulmányi eredmények és a szóbelin szerzett pontok kétszerese adja.

Azonos felvételi pontszám esetén a rangsorolásnál az alábbi szempontok döntenek:

 1. a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű -e
 2. a tanuló a IX.kerületben lakik -e
 3. a tanulónak jár –e testvére az iskolába
 4. a szülő a IX.kerületben dolgozik –e
 5. a 7.év végi és 8.félévi idegen nyelv osztályzatok átlaga kinek jobb

A felvételi sorrendet a következők határozzák meg:

 • Központi írásbeli felvételin szerezhető pontok 50%
 • Hozott pontok szerezhető pontok 25%
 • szóbeli elbeszélgetés 25%

Fizikai képességszint mérése:

 1. Általános képesség-felmérés 25 pont
 • Kötélmászás mászókulcsolással / függeszkedve
 • Tömöttlabda dobás hátra (fiúk 4 kg, lányok 3 kg)
 • Helyből távolugrás
 • Ingafutás (kosárlabdapálya hosszában 10 hossz, időre)
 • Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (folyamatos végrehajtás)

A képességtesztekhez mellékletben találhatók a teljesítményszintek!

 1. Választható labdajátékok (kettőt kell választani) 6–6 pont

2.1. Röplabda (1. feladat 3 pont, 2. feladat 3 pont)

  • Kosárlabda kezdőkörön belül alkarérintés 10x
  • Kosárlabda kezdőkörön belül kosárérintés 10x

2.2. Kosárlabda (1. feladat 2 pont, 2. feladat 4 pont)

  • Szlalom labdavezetés (kitámasztás, irányváltás, labdavezetés jobb és bal kézzel)
  • Kosárlabda alapállásból passz az álló társnak, majd futás közben átvett labdával fektetett dobás

2.3. Kézilabda (1. feladat 2 pont, 2. feladat 4 pont)

  • Szlalom labdavezetés (kitámasztás, irányváltás, labdavezetés jobb és bal kézzel)
  • Félpályáról passz az álló társnak, majd a visszakapott labdával labdavezetés után kapura lövés választott technikával

2.4. Labdarúgás (1. feladat 2 pont, 2. feladat 4 pont)

  • Szlalom labdavezetés
  • Rávezetés után a palánkról/padról visszapattanó labdával kapura lövés
 1. Torna (csak talajgyakorlat) 13 pont
  • Összefüggő gyakorlat bemutatása a következő elemekből:
   Gurulóátfordulások, fellendülés futólagos kézállásba,
   nyújtott ülésből gurulás hátra futólagos kézállásba,
   kézen átfordulás oldalt, fejállás, mérlegállás, tarkóállás,
   összekötő elemek

A szóbeli elbeszélgetés témái:

A szóbelin kíváncsiak vagyunk a jelentkező tanulási és sportolói motivációjára, érdeklődésére illetve a sportban való tájékozottságára. Ismerje saját sportágának alapvető szabályait, kiemelkedő sportolóit, tudja bemutatni sportágát. Ismerjen legalább 5 magyar és egy külföldi olimpiai bajnokot.

A szóbeli felvételibe számítjuk be a sportlapon igazolt eredményeket. 

0003-as tanulmányi terület:

Akadémiai osztály.

Az FTC szakosztályaiban sportolók, illetve egyéb válogatott, Heraklész-, vagy Olimpiai Reménységek programban részt vevő sportolók számára.

4 évfolyamos, köznevelési típusú sportiskolai tanterv; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv, vagy a német nyelv, a második idegen nyelv a német nyelv, vagy az angol nyelv;

A nyelvi csoportokba sorolás a jelentkezések figyelembe vételével a nevelőtestület hatáskörébe tartozik.

A tanulmányi területre való felvételi kérelem elbírálásakor figyelembe vesszük:

 • sportegészségügyi alkalmassági igazolás (érvényes sportorvosi igazolás másolata) és
 • fizikai képességfelmérés (eredménye lehet: megfelelt vagy nem megfelelt; nem megfelelt minősítés esetén a tanuló a rangsorban az elutasítottak közt szerepel) szükséges
 • tanulmányi eredmény: 7.év végi és 8.félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatok (ha a tanuló sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzd és valamely tantárgyból mentesítve lett az értékelés alól, úgy a pontszám a többi osztályzatból arányosan felszorozva számítandó)
 • központi írásbeli vizsga eredményeit magyar nyelvből és matematikából 
 • A központi írásbeli vizsgán vizsgatárgyakként minimum 12 pontot kell elérni a jelentkezőknek. Aki ezt nem éri el, felvételre nem kerülhet.
 • a tanuló az FTC megfelelő szakosztályának, illetve válogatott kerettagság esetén a szakszövetség ajánlásával rendelkezik
 • szóbeli elbeszélgetés

A sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó értékelési szabályok:

Ha a tanuló sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzd és szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó javaslata alapján mentesítve lett valamely írásbeli vizsga értékelése alól, úgy felvételi pontszámát a másik írásbeli vizsgán elért eredmény kétszerese adja, illetve mindkét írásbeli vizsga értékelés alóli mentesítés esetén a felvételi pontszámot a tanulmányi eredmények és a szóbelin szerzett pontok kétszerese adja. 

Azonos felvételi pontszám esetén a rangsorolásnál az alábbi szempontok döntenek:

 1.  a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű -e
 2. a tanuló a IX. kerületben lakik -e
 3. a tanulónak jár –e testvére az iskolába
 4. a szülő a IX. kerületben dolgozik –e
 5. a 7.év végi és 8.félévi idegen nyelv osztályzatok átlaga kinek jobb

A felvételi sorrendet a következők határozzák meg:

 • Központi írásbeli felvételin szerezhető pontok 50%
 • Hozott pontok szerezhető pontok 25%
 • szóbeli elbeszélgetés 25%

Fizikai képességszint mérése:

 1. Általános képesség-felmérés 25 pont:

  • Kötélmászás mászókulcsolással / függeszkedve
  • Tömöttlabda dobás hátra (fiúk 4 kg, lányok 3 kg)
  • Helyből távolugrás
  • Ingafutás (kosárlabdapálya hosszában 10 hossz, időre)
  • Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (folyamatos végrehajtás)

  A képességtesztekhez mellékletben találhatók a teljesítményszintek!

 2. Választható labdajátékok (kettőt kell választani) 6–6 pont:

  2.1. Röplabda (1. feladat 3 pont, 2. feladat 3 pont)

  • Kosárlabda kezdőkörön belül alkarérintés 10x
  • Kosárlabda kezdőkörön belül kosárérintés 10x

  2.2. Kosárlabda (1. feladat 2 pont, 2. feladat 4 pont)

  • Szlalom labdavezetés (kitámasztás, irányváltás, labdavezetés jobb és bal kézzel)
  • Kosárlabda alapállásból passz az álló társnak, majd futás

  közben átvett labdával fektetett dobás

  2.3. Kézilabda (1. feladat 2 pont, 2. feladat 4 pont)

  • Szlalom labdavezetés (kitámasztás, irányváltás, labdavezetés jobb és bal kézzel)
  • Félpályáról passz az álló társnak, majd a visszakapott labdával labdavezetés után

  kapura lövés választott technikával

  2.4. Labdarúgás (1. feladat 2 pont, 2. feladat 4 pont)

  • Szlalom labdavezetés
  • Rávezetés után a palánkról/padról visszapattanó labdával kapura lövés
 3.  Torna (csak talajgyakorlat) 13 pont:

  • Összefüggő gyakorlat bemutatása a következő elemekből:

  Gurulóátfordulások, fellendülés futólagos kézállásba,

  nyújtott ülésből gurulás hátra futólagos kézállásba,

  kézen átfordulás oldalt, fejállás, mérlegállás, tarkóállás,

  összekötő elemek

A szóbeli elbeszélgetés témái:

A szóbelin kíváncsiak vagyunk a jelentkező tanulási és sportolói motivációjára, érdeklődésére illetve a sportban való tájékozottságára. Ismerje saját sportágának alapvető szabályait, kiemelkedő sportolóit, tudja bemutatni sportágát. Ismerjen legalább 5 magyar és egy külföldi olimpiai bajnokot.

A szóbeli felvételibe számítjuk be a sportlapon igazolt eredményeket.

Határidők és időpontok a felvételi eljárásban

Az egységes írásbeli felvételire való jelentkezés határideje: 2021.12.03. Jelentkezni az erre a célra szolgáló jelentkezési lapon lehet, a jelentkezési lapot abban az intézményben kell leadni, amelyben a tanuló a feladatlapot meg szeretné írni. A vizsga iskolánkban megírható. Kérjük a tisztelt Szülőket, amennyiben gyermekük sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a szakszolgálat szakvéleményét a jelentkezési laphoz csatolják, hogy a 2011.évi CXC törvény 51.§ (5) bekezdése szerint biztosítani tudjuk az esélyegyenlőséget.

Az egységes írásbeli felvételi időpontja: 2022.01.22. 10:00 óra

A pótló írásbeli felvételi időpontja: 2022.01.27. 14:00 óra (azok számára, akik az első vizsgán nekik fel nem róható okból nem tudtak megjelenni)

A fizikai képességmérésének és a szóbeli elbeszélgetésnek időpontja: 2022.03.01. és 2022.03.03. 9.00 és 13:00 óra.

A fizikai képességmérésre és szóbeli elbeszélgetésre előzetes beosztás készül. Mindenki legyen szíves bejelentkezni a +36-1-216-1214-es központi telefonszámon!

 

Testnevelés alkalmassági vizsga teljesítményszintjei:

Fiúk
Feladat 1 pont 2 pont 3 pont 4 pont 5 pont
Helyből távolugrás (cm) 175 185 195 210 225
Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (db) 15 20 25 30 35
Tömöttlabda dobás hátra (cm) 700 750 850 950 1000
Ingafutás (mp) 68 65 62 60 58
Kötélmászás/függeszkedés 2-3 fogás feléig hibás mászással feléig szabályosan tetejéig szabálytalan mászással tetejéig szabályosan
Lányok
Feladat 1 pont 2 pont 3 pont 4 pont 5 pont
Helyből távolugrás (cm) 165 175 185 195 205
Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (db) 10 13 17 20 25
Tömöttlabda dobás hátra (cm) 600 650 680 730 800
Ingafutás (mp) 72 70 68 66 64
Kötélmászás/függeszkedés 2-3 fogás feléig hibás mászással feléig szabályosan tetejéig szabálytalan mászással tetejéig szabályosan

Közelgő események

 1. Őszi szünet

  október 29. - november 6.
 2. Téli szünet

  2022.12.22. - 2023.01.02.
 3. Tavaszi szünet

  2023.04.06. - 2023.04.11.
 4. Tanköteles tanulók beíratása

  2023.04.20. - 2023.04.21.