+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.
+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.

“A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerősebb nevelőeszköze.”
Szent-Györgyi Albert

Az FSI-ről

Ferencváros és az iskola rövid története

„A legkorábbi dokumentumok Zsigmond király idejéből származnak, egy korabeli oklevél a települést Szentfalva néven említi 1403-ban. A falu fennmaradását a dunai vízimalmok biztosították. 1526-ban azonban a törökök kifosztották, felégették a Duna bal partját, elpusztult Szentfalva is. Pest lélekszáma az 1700-as években kezdett emelkedni. 

1792-ben trónra lépett I. Ferenc császár, ezt az alkalmat ragadták meg a déli városrész polgárai arra, hogy a helységnek nevet adhassanak. Beadvánnyal fordultak a magyar királyi Helytartótanácshoz: 

“…Minthogy már létezik itt Teréz-, József- és Lipótváros nevű külváros, és a városnak e fent megjelölt része mindeddig semmiféle külön névvel megjelölve nincs, e város különös kegyesnek tartja, ha Ő Legszentebb Fensége kegyelmesen megengedni méltóztatik, hogy a város e része örök emlékezetül nevéről neveztessen el…”

„Sándor Lipót nádor 1792. december 4-i keltezésű leiratában tudatta a kérelmet írókkal, hogy a király hozzájárulását adta: a Pesttől délre fekvő terület a Ferencváros nevet viselheti”

 „Az 1830-as években Ferencvárosban megindult a polgárosodás, egyre jobban felzárkózott a városkapun belüli területekhez. Az 1838-as nagy pesti árvíz során az egész városrész víz alá került. Ennek következményeként megkezdődött a Duna alsó szakaszán a védgát építése. Sorra nyíltak az élelmiszer üzemek (Herz szalámigyár, Zwack likőrgyár, több malom, konzervgyár), illetve egyéb termelő és a környék lakóinak munkát adó üzemek (bőrgyár, szappangyárak, fűrészüzem, nyomda stb.)”

Pest és Buda egyesítése után gyors ütemben épültek a vasútvonalak, megépült a vasúti híd, a teherpályaudvar és a rendező pályaudvar. A vasúti közlekedés szükséges a malmok és az élelmiszerüzemek nyersanyag ellátása és a készáruk forgalmának meggyorsítása érdekében. 

A századfordulóra a térség három elkülöníthető részből állt:

 • a Belső Ferencváros a polgári negyed
 • a Középső Ferencváros, a munkás negyed, 
 • a Külső Ferencváros, a gyárnegyed

A térség népessége együtt alakult a gazdasági fejlődéssel. Az első világháborút és a trianoni békét követő, felgyorsult népességnövekedés, miatt kialakultak a nyomortelepek: pl. Mária Valéria telep, Zita telep. A hetvenes-nyolcvanas évek során, a nyomornegyedek felszámolása után itt épült a József Attila lakótelep.

A II. világháború előtti és az 1970-es évekbeli népesség csúcs után ma népesség fogyás figyelhető meg.

A nagynépesség miatt a főváros vezetése fontosnak tartotta a kerület fejlesztését mind gazdasági, mind oktatási és kulturális téren. A millennium időszakában épült a Ferenc József híd (ma Szabadság híd), az iparművészeti Múzeum és ekkor kezdődött a mai Ferencvárosi Sport Általános iskola és Gimnázium épületének az építése is.

„1898-ban átadták az épületet… 1898-ban megindult az oktatás. Az épület, elemi fiú – és lányiskolaként, illetve kisdedóvóként kezdte meg a működését.

Az épületet 1914-ben hadikórházzá alakították, az iskola pedig átköltözött a Tűzoltó utcai barakkokba. 

1932-ben az épület újra iskolának adott otthont. Az átalakulás természetesen megint együtt járt az épület felújításával. A leltárkészlet egy mai, modern iskolának is dicséretére válna. A fizikaszertárban ma is találhatók olyan muzeális értékű eszközöket, melyek hajdan a polgári iskola tulajdonában álltak. 

A II. világháború időszakából kézzel írott feljegyzések maradtak, valamint a környék lakóinak elbeszéléséből ismerjük a történteket. Az iskolának nagy és stabil pincéje van, amely alkalmas volt óvóhely kialakítására. A bombázások során az iskola épülete is súlyos károkat szenvedett, de komoly találatot nem kapott. 

Majd a háború után megindult a mai iskola képének kialakítása, ami mind a mai napig tart.” 

A Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium a főváros egyik legrégebbi iskolája. Közel 100 évig csak elemi iskolaként 1992 óta gimnáziumként is funkcionál. A későbbiekben a térség sport hagyományaira építve, sportiskolai profilt igyekszik kialakítani.

Közelgő események

 1. Őszi szünet

  október 29. - november 6.
 2. Téli szünet

  2022.12.22. - 2023.01.02.
 3. Tavaszi szünet

  2023.04.06. - 2023.04.11.
 4. Tanköteles tanulók beíratása

  2023.04.20. - 2023.04.21.