+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.
+36 (1) 216 1214 fsi.titkar@gmail.com 1096 Budapest, Telepy u. 17.

“A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerősebb nevelőeszköze.”
Szent-Györgyi Albert

Digitális oktatás – gimnázium

2020. november 11-én digitális tanrend került bevezetésre az iskolák 9-12. évfolyamán.

A digitális oktatás szabályai

1. Az iskola digitális oktatási felülete a Microsoft Teams.

2. Minden tanuló köteles csatlakozni a számára kijelölt kurzusokra.

3. A tanuló a technikai problémákat jelezni köteles az osztályfőnök / szaktanárok felé.

4. A tanár a digitális oktatás idején online órát tart és egyéb módon is dolgozza fel a tananyagot.

5. A tanár a diákok kérdéseire elsősorban munkanapon, munkaidőben köteles válaszolni, amennyiben a kérdés munkaidő után érkezik, a válaszra esetleg a kötelező munkanapig várni kell.

6. Az online oktatásra vonatkozó szabályok érvényesek az érdemjegyek megszerzésében. (Lásd: Pedagógiai Program az iskola honlapján!)

7. A diák köteles a kiadott feladatokat határidőre megoldani.

8. Amennyiben a tanuló a feladatot nem adja be határidőre, és erre semmilyen elfogadható indoka nincs munkája elégtelennel értékelendő.

9. A tanuló, ha rendszeresen nem adja be feladatát, kötelességét nem teljesíti, fegyelmi vétséget követ el. Ez fegyelmező fegyelmi intézkedést von maga után.

10. A tanuló köteles a szerzői jogi törvény betartására. A benyújtott munkák a plágium gyanúja esetén elégtelennel értékelendők.

11. A dolgozatok javítására normál munkarendre vonatkozó szabályok érvényesek, azzal a kitétellel, hogy a javításra fennálló idő 5 munkanappal meghosszabbodik.

12. A digitális munkarend nem tér el a tanév rendjétől, beleértve a hétvégéket, ünnepnapokat, tanítási szüneteket.

13. A kommunikációról:

-Tanár-szülő között e-krétán,

-Tanár-diákok között a Microsoft Teams-en keresztül zajlik.

Ingyenes Internet a tanároknak és a diákoknak

A kormányzat 2020. november 14-ei bejelentése és „A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről” szóló rendelet alapján a középfokú oktatásban digitális munkarendben részt vevő diákok és családjaik, illetve a középfokú oktatásban digitális munkarendben tanító pedagógusok ingyenes otthoni internetszolgáltatásban részesülnek 30 napra.

További információkért érdeklődjenek a szolgáltatóknál!

Közelgő események

 1. Őszi szünet

  október 29. - november 6.
 2. Téli szünet

  2022.12.22. - 2023.01.02.
 3. Tavaszi szünet

  2023.04.06. - 2023.04.11.
 4. Tanköteles tanulók beíratása

  2023.04.20. - 2023.04.21.